Kontakt

Kempa Spółka Jawna

 

siedziba:

97-500 Radomsko, ul. I.Krasickiego 178

NIP: 7720017417

KRS:0000539254

 

Dane kontaktowe:

tel. (044) 738 15 92 fax (044) 738 15 92

e-mail: biuro@kempa.biz.pl